...

Likwidacja Spółek

Zlikwiduj Spółkę z Naszym Wsparciem

Odkryj, jak gładko przebiega proces likwidacji.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
 2. Ustalimy telefonicznie lub mailowo szczegóły współpracy, mając na uwadze twoje preferencje.
 3. Możemy spotkać się u notariusza w Warszawie, gdzie załatwimy wszystko w jednym miejscu
 4. lub dostaniesz od nas dokumentację,
 5. którą podpiszesz u notariusza w swoim mieście, po czym przesłasz nam wszystko kurierem.
 6. Następnie my dokończymy proces u naszego notariusza.

Pozbądź się zbędnej spółki z naszym profesjonalnym wsparciem.

Zainicjuj rozmowę już teraz +48 600 664 116

likwidacja spółek

Warunki Procedury Likwidacyjnej

Przed przystąpieniem do procesu likwidacji spółki, sprawdź, czy spełniasz określone wymogi.

Najbardziej odpowiednie do tej procedury są spółki, które:

 • Nie posiadają majątku:
 • Zwłaszcza, jeśli nie mają nieruchomości, pojazdów nieurejestrowanych, zastawów rejestrowych czy udziałów w innych spółkach. Sąd dokładnie sprawdzi te aspekty.
 • Nie prowadzą działalności:
 • Po przejęciu, spółka nie będzie używana do innych celów, a nowy zarząd nie zostanie w niej powołany.
 • Nie mają zadłużeń:
 • Długi mogą utrudnić lub zablokować proces wykreślenia spółki. Istnieje również ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu, którzy zaciągali zobowiązania w imieniu spółki (przepis 299 k.s.h. pozostaje w mocy).

Przygotowanie Spółki do Procesu Likwidacji

Wypowiedzenie Umów:

Przed przystąpieniem do procesu likwidacji, konieczne jest wypowiedzenie umów, które są związane z funkcjonowaniem spółki. Dotyczy to umów na biuro, usługi księgowe oraz zamknięcie rachunku bankowego.

Złożenie Zaległych Finansowych
(za zamknięte lata obrotowe)
:

Chociaż nie jest to warunek konieczny, istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które nie sporządziły sprawozdań za zamknięte lata obrotowe, mimo bycia do tego zobowiązanymi.

Czystość Spółki:

 • Spółka musi być „czysta”, co obejmuje złożenie deklaracji VAT za wszystkie miesiące, w których odbywały się operacje.
 • Konieczne jest uregulowanie wszelkich zaległych podatków za okres, w którym zarząd pełnił jeszcze swoje funkcje.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.